Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní psycholog poskytuje psychologické poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům v oblastech výchovy a vzdělávání a osobnostního rozvoje. Jedná se jak o individuální, tak skupinové psychodiagnostické činnosti.

Co dělá školní psycholog?

 • Pomáhá žákům při řešení výukových, výchovných a osobních problémů
 • Pomáhá rodičům při řešení výukových, výchovných a osobnostních problémů dětí
 • Pomáhá žákům i rodičům při volbě dalšího vzdělávání a kariéry dítěte z hlediska specifických poruch učení
 • Pomáhá učitelům při volbě vhodných výukových i výchovných metod při práci se žáky s e specifickými poruchami učení
 • Diagnostikuje intelektové schopnosti a osobnostní charakteristiky dítěte
 • Zachycuje a diagnostikuje specifické poruchy učení u dětí
 • Diagnostikuje učební styl a techniky učení dítěte
 • Diagnostikuje sociální klima třídy
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), zdravotnickými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování dalších poradenských služeb
 • Koordinuje práci školního poradenského pracoviště, práci terapeutů a dalších odborníků
 • Podílí se na zařazování žáků do nadstandardní péče a sleduje účinnost působení nadstandardní péče na výkonnost žáků
 • Spolupodílí se na přípravě zápisu žáků do 1. tříd a na procesu přijímání nových žáků do školy
 • Poskytuje poradenskou i terapeutickou činnost zaměřenou na osobnostní rozvoj žáků
 • Poskytuje rychlou intervenční pomoc při řešení aktuálních krizových situací

S čím se na mě můžete obrátit?

Žáci:

 • Když máte potíže při učení
 • Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte jakým způsobem se učit
 • Když máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými
 • Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
 • Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě, nebo si potřebujete jenom popovídat

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení a intelektových schopností, případně osobnostních charakteristik Vašeho dítěte
 • Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu
 • Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání
 • Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
 • Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
 • Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte z hlediska specifické poruchy učení
 • Když potřebujete písemné vyjádření o výsledcích psychologického a speciálně pedagogického vyšetření dítěte

Pedagogové:

 • Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení Vašich žáků
 • Když potřebujete poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace žáků z hlediska aktuálního stavu specifické poruchy učení
 • Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
 • Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků
 • Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka
 • Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou
 • Když potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině, v rámci zájmových kroužků nebo nadstandardní péče
 • Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci